Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Bezpieczne zakupy
  • Różne formy płatności
  • Gwarantowany zwrot pieniędzy (14 dni na zwrot towaru)
  • Szyfrowane dane i transakcje
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ważny od 25.12.2014r

www.fishing-center.pl

 

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest:

Dane rejestrowe firmy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MiG Kazimierz Pietruszyński

ul. Rynek 24,  46 - 200 Kluczbork

NIP: 751-100-59-82, Regon 531112021, BDO00320693, tel. 774180016, 602335952(Play)

Wpis do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Kluczborka - nr 3688.

Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki (CEIDG)

adres email: info@fishing-center.pl.

* koszt połączenia wg cennika Twojego operatora.

 

Adres do korespondencji:

Fishing-Center MiG

ul. Gałczyńskiego 10

46-203 Kluczbork

 

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

7. Nasz sklep stosuje Europejski Kodeks Postępowania w Handlu Elektronicznym.

 

§2

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu - przez całą dobę,

b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu - przez całą dobę,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień (+48774180016, +48602335952), od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 17.

* koszt połączenia wg cennika Twojego operatora.

2. Minimalna kwota zamówienia to 20,00zł.

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie.

4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

Moment potwierdzający zawarcie umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

 

§3

Płatności

 

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła tylko w dni robocze, za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

§5

Reklamacje

 

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
O fakcie tym niezwłocznie powiadomimy Klienta.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Informujemy iż zdjęcia oraz opisy prezentowanych produktów są wykonywane na podstawie ogólnodostępnych katalogów oraz  informacji handlowych przekazywanych przez dystrybutorów, producentów.
Sklep nie odpowiada za błędy w katalogach naszych dostawców, ponieważ dostawcy są ich twórcami.
Jednocześnie informacja ta w niczym nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towarów z umową, a Sklep ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność oferty  z opisem umieszczonym na jego stronie.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§6

Gwarancja

1. Oferowane w Sklepie produkty maja gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy która  obowiązuje na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji określa druk gwarancji wystawionej przez gwaranta. Jeżeli postanowienia zawarte w druku gwarancji nie stanowią inaczej należy :
- podpisać kartę gwarancyjną imieniem i nazwiskiem
- dołączyć dowód zakupu, krótką notatkę z opisem uszkodzenia (najlepiej swoimi słowami opisać uszkodzenie)
- wysyłać towar na swój koszt  na adres:

Fishing – Center MiG
ul: Gałczyńskiego 10
46-203 Kluczbork
My wysyłamy towar do gwaranta, a po otrzymaniu od niego reklamowanego sprzętu odeślemy Wam na nasz koszt, jeśli reklamacja została uznana.
* Brak karty gwarancyjnej może uniemożliwić skuteczne zareklamowanie towaru.

2. Gwarancją objęte są tylko produkty zakupione w naszym Sklepie.
Gwarancja ta w niczym nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towarów z umową.

§7

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej,  która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.*


* również osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zakupi produkt niemający w przeważającym stopniu związku z tą właśnie działalnością.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 30 dni kalendarzowych od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Druk do wypełnienia: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3.Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym(zwykły zarząd), w tym powinien być kompletny.  Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu. Sklep ma prawo do odszkodowania od klientów za zmniejszenie wartości rzeczy wskutek jej niewłaściwego sprawdzania.
Zmniejszenie wartości rzeczy nastąpiło na skutek korzystania z rzeczy w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient otrzyma pieniądze przekazem pocztowym lub przelewem bankowym na wskazany numer rachunku bankowego, na który ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,

c) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

d) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

e) dostarczania prasy,

f) towarów sprowadzanych na indywidualne zamówienie.

 

§8

Ochrona prywatności

 

Sprzedający oświadcza, że chroni dane osobowe Użytkowników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO). Sprzedający oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Kupujący w toku procedury zamówienia Towarów, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego. Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego w celu:
    a. świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie,
    b. rozliczenia płatności za zamówione produkty,
    c. dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za złożone zamówienia,
    d. marketingowym, newsletter- gdy wyraził zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną informacji o     towarach, promocjach.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są:
    a. przez okres niezbędny do realizacji sprzedaży, a także rozliczeniem płatności oraz dochodzeniem roszczeń;
    b. w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W każdym czasie Kupujący może zobowiązać Sprzedającego, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.

Kupującemu przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego.

Szczegółowe informacje dla Użytkowników dot. przetwarzania danych osobowych, w tym celów, podstaw przetwarzania ze wskazaniem przepisów prawa, okresów przetwarzania oraz przysługujących im praw zostają każdorazowo przekazywane Użytkownikom w momencie zbierania od nich danych osobowych. Dodatkowo, szczegółowe dane z zakresu przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę zawarte są w Polityce prywatności dostępnej tutaj: Polityka prywatności

 

 

§9

Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§10

Przepisy końcowe

W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy i prawa m.in. ustawa o prawach konsumenta czy ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

§11

        Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji                       i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur.

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy  Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Opolu. Informacje o sposobie dostępu do ww.  trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem:  https://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Może również złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/§12

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5. 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl